Парично отчитане в семейство или фирма

Абонаментни планове

Обикновен

Подходящ за лична употреба

безплатен
 • 2 сметки
 • 20 категории в сметка
 • 3 потребители в сметка
 • Уеб браузъри
 • Компютър, лаптоп, таблет, смартфон
 • Интерфейс с български език
 • Ежемесечно архивиране на данните
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Техническа поддръжка чрез e-mail
 • -

Бизнес

Подходящ за малка фирма

60.00 лв./год.
 • 5 сметки
 • 30 категории в сметка
 • 10 потребители в сметка
 • Уеб браузъри
 • Компютър, лаптоп, таблет, смартфон
 • Интерфейс с български език
 • Ежедневно архивиране на данните
 • Справка за потребителски достъп
 • Без реклами
 • Експорт в Excel
 • Вътрешна кореспонденция
 • Техническа поддръжка чрез e-mail
 • Техническа поддръжка по телефон

Бизнес +

Подходящ за по-голяма фирма

120.00 лв./год.
 • 20 сметки
 • 50 категории в сметка
 • 30 потребители в сметка
 • Уеб браузъри
 • Компютър, лаптоп, таблет, смартфон
 • Интерфейс с български и английски език
 • Ежедневно архивиране на данните
 • Справка за потребителски достъп
 • Без реклами
 • Експорт в Excel
 • Вътрешна кореспонденция
 • Техническа поддръжка чрез e-mail
 • Техническа поддръжка по телефон

 

Плащане на абонамент

I. КРЕДИТНА КАРТА

Приемат се плащания със следните кредитни карти:

Кредитна карта

II. БАНКОВ ПРЕВОД

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
В ПОЛЗА НА: "УЕБ АРТ" ЕООД
BIC/SWIFT: FINVBGSF
IBAN : BG22 FINV 9150 10BG N0GT U7

III. EPAY.BG®
Микросметка: BG97CECB97900021219515
BIC: CECBBGSF
EPAY КИН: 3771370403


* При нужда от проформа-фактура, моля свържете се с нас. Цените са крайни, без включен ДДС, в български лева.