Управление на абонаменти

Ако вашите клиенти са абонирани за услуги, които предлагате, системата предоставя възможност за управление на списък с абонаменти. Тази функционалност позволява да преглеждате, редактирате и управлявате своите абонаменти чрез удобен списък. Вие можете лесно да видите всички активни абонаменти, както и да добавяте, премахвате или променяте данни по всяко време. Системата осигурява прозрачност и удобство, като ви предоставя цялостен преглед на абонаментите на едно място. В таблицата е включена информация като тип на абонамента, цена, дата на падеж с възможност за направа на промени.

Добавяне на абонамент

Добавянето на абонаменти може да се извърши по два начина. Първият начин е чрез иконката със знак "плюс", която се намира до опцията "Абонаменти" в главното меню на системата. Вторият начин за добавяне на абонамент е чрез синия бутон "ДОБАВЯНЕ", разположен в горния десен ъгъл над списъка с "Абонаменти". Чрез натискане на този бутон ще активирате функционалността за създаване на нов абонамент. Ако не забелязвате менюто "Абонаменти", уверете се, че има отметка пред опцията "Управление на абонаменти" в "Системни настройки".


Във формата за добавяне на абонамент се избира клиента, услугата и датата на падеж. Преди да натиснете бутона "ЗАПАЗВАНЕ", можете да въведете кратка бележка и да посочите дали желаете системата да извести клиента по имейл за неговото задължение няколко дни преди падежа. Ако желаете от "Системни настройки" можете да включите и поле за въвеждане на цена на услугата. За да го направите, отбележете отметката пред "Работа с цени".

Добавяне на абонамент

Списък с абонаменти

Списъкът с абонаменти е представен в удобен табличен вид, като той може да бъден сортиран по всяка една колонка във възходящ или низходящ ред. Изтичащите абонаменти се оцветяват в жълто, а изтеклите в розов цвят. От бутона "НАСТРОЙКА" можете да конфигурирате автоматичното писмо, което се изпраща до вашите клиенти когато сте избрали те да бъдат известени при наближаване падежа.Други настройки

Имейл известяване за изтичащи абонаменти

Системата изпраща автоматично писмо до клиентите, за които при въвеждане на абонамент е избрано, че трябва да бъдат известени преди падежа. Не избирайте нищо в полето "Известяване по имейл", ако не желаете да използвате функцията за известяване по имейл.

Настройка на писмо

Вие можете да конфигурирате писмото, което ще получават вашите клиенти при наближаване датата на падеж на абонамента. Това писмо се изпраща само ако при въвеждане на абонамента сте маркирали, че желаете клиентът да бъде уведомен чрез имейл. В текста на писмото можете да въведете например данни за контакт, банковата ви сметка или каквото решите. Можете да използвате и няколко от дефинираните променливи - @@CLIENT_NAME@@ (име на клиент), @@SERVICE_NAME@@ (име на услуга), @@SERVICE_PRICE@@ (цена на услуга), @@EXPIRE_DATE@@ (дата на падеж), @@DAYS@@ (оставащи дни до падеж). Тези променливи могат да бъдат използвани както в темата на писмато, така и в неговото съдържание. Използвайте бутона "ТЕСТОВО ПИСМО", за да получите писмо на вашата поща и да видите как ще изглежда писмото преди да е достигнало до вашите клиенти.

Настройка на писмо