Настройка на системата

След като влезете с email и парола отворете меню "Настройки". В това меню имате бърз достъп до следните подстраници:

В тази страница можете да посочите стандартната продължителност на часовете и в колко часа започва вашия работен ден и в колко свършва.
Тук можете да зададете с какъв точно календар желаете да работите. Системата предоставя две възможности - "многопрофилен" и "едноличен". Ако работите само Вие с календар-графика можете да изберете един от двата, но ако работите с колеги е необходимо да изберете "многопрофилен".

В системните настройки се определя и как точно да се изписват вашите клиенти в системата. По подразбиране е заложено "клиенти", но ако сте учител, можете да изберете "ученици" или "студенти", а ако сте лекар - "пациенти". Ако работите с услуги или желаете да вписвате цени, можете да маркирате съответно отметките "Работа с услуги" и "Работа с цени". Когато ги включите в системата автоматично се включва допълнителна функционалност за въвеждане на услугите в списък. Ако работите едновременно с услуги и цени, при въвеждане на услуга можете да посочвате нейната цена и след това при избиране на услуги към дадено посещение може да се калкулира автоматично цена.

От тук можете да активирате и възможност за споделяне на вашия график. Системата генерира служебен адрес (линк), който можете да използвате за вграждане във вашия сайт чрез iframe или можете да изпращате директно на клиентите си, за да знаят кога имате свободни часове. Срещу всеки час има иконка (телефон), чрез натискането, на която вашите клиенти могат много лесно да се свържат с вас и да запазят часа. Линкът може да бъде персонализиран по ваше желание и да изберете как точно да завършва, напр. https://dnevnika.com/calendar-hairstudio.

В тази страница можете да отбележите почивните дни и часове. Маркирайте в червено почивните дни и часове и те ще изчезнат автоматично от вашия работен календар.

Почивни дни 2022 г.


От тази страница в настройките всеки потребител има възможност да промени своето име, телефона, адреса на Facebook страницата си, както и профилната снимка (аватара). Името се използва единствено за системните писма, които се изпращат при добавяне на потребители към вашия профил. Телефонния номер към момента не се използва от системата и не е задължителен за попълване. Ако сте попълнили адрес на Facebook страница, тогава в менюто се появява връзка към страницата и можете лесно да влизате в нея с едно натискане на мишката. Аватарът също не е задължителен. Миниатюрно изображение на вашата профилна снимка се показва в горната дясна част на екрана.

В долната част на страницата е разположен бутон, чрез който можете да изтриете вашия профил, в случай, че решите, че не желаете да използвате повече системата. След натискане на бутона ще получите писмо на вашата електронна поща с линк за потвърждение на операцията, след което цялата база данни свързана с вашия профил ще бъде безвъзвратно изтрита.

В тази страница можете да въведете предварителен списък с услугите, които предлагате. Ако сте задали в системните настройки, че работите с цени, срещу всяка услуга можете да въведете и нейната цена. При запазване на час от клиент, можете да избирате услугите лесно от списък и да ги добавяте към съответното посещение. Ако работите с цени при добавяне на услуги към посещение се калкулира автоматично обща цена с възможност за ръчно коригиране.

Ако допълнителните полета в клиентския профил са повече на брой, чрез тази страница в настройките можете да въведете предварителен списък с групи и след това при въвеждане на допълнителното поле (въпрос) за клиента да избирате към коя група спада.

Освен стандартните данни за клиентите - име, телефон, дата на раждане, пол, професия, хоби, можете да добавите допълнителни полета, в които да въвеждате допълнителна информация за всеки клиент. За всяка допълнително поле можете да посочите типа на въвеждане на данните в него. Можете да посочите дали се отговаря с да или не, дали се въвежда текст, дали е само с отметка или е избор от предварително въведени отговори.

Системата предлага възможност за предоставяне на достъп и на други потребители до вашата база данни. За да предоставите достъп е необходимо да влезете в меню "Настройки" > "Споделен достъп" и да натиснете бутона "Добавяне". Във формата, която се появява на екран въведете електронната поща, името на потребителя и паролата за достъп. Можете да зададете индивидуални права за всеки потребител като посочите какво точно желаете да вижда в менюто. След като запазите информацията, можете да предоставите паролата за достъп на вашия колега или подчинен.

В процеса на регистрация системата генерира случайна парола, която се изпраща на вашата електронна поща. Тази парола е временна и ако не сте посочили да се запамети в браузъра в повечето случаи е трудна за запомняне. От "Настройки" > "Смяна на парола" можете да въведете нова лесно запомняща се парола. Системата не приема пароли с дължина по-малка от 7 символа. Препоръчваме ви да използвате букви, цифри и поне един специален знак.

В тази страница можете да получите информация за вашия абонаментен план и валидността му. От бутона "Заявка за подновяване" се отваря форма за подновяване на абонамент, в която можете да изберете абонаментен план, период и начин на плащане. Преди да подадете заявка във формата можете да отбележите дали желаете системата да Ви издаде проформа-фактура. След като подадете заявка на екрана ще се появи таблица с подадените заявки и техния текущ статус. След като заявката бъде платена от същата страница можете да изтеглите фактура-оригинал за направеното плащане. В случай, че след заплащане на абонамент желаете да получите фактура или преди заплащане проформа-фактура, тук можете да въведете вашите данни необходими за издаване на счетоводния документ.