Месечна заетост

В тази справка можете да видите заетостта по дни за всеки месец през годината. Срещу всеки ден се показват общия брой заети минути, а в последната колонка можете да видите минутите в процентно изражение, спрямо общите свободни за резервация минути за деня. Ако работите в споделен достъп с повече от един потребител, в горната част на екрана се появява възможност за допълнително филтриране по потребител.

Месечна заетост