Работа с календар-график

След вход в системата на екрана се зарежда текущия график. По подразбиране виждате текущия ден. Часовете и интервалите между тях се настройват от меню "Настройки" > "Системни настройки". В горния десен ъгъл виждате името на текущия ден от седмицата, а в горния десен - текущо избраната дата. Използвайте двете стрелки, за да заредите предходния или следващия ден. Ако натиснете датата на екрана се зарежда календар, чрез който можете лесно да изберете ден от месец и година, които си пожелаете.

План график за деня

Запазаване на часове в графика

Свободните часове в календара са отбелязани в зелен цвят, а заетите в розов. Когато натиснете върху свободен час или върху реда се показва форма за въвеждане на данни. В нея се зареждат автоматично текущата дата и избрания час. Имате възможност да изберете клиент от вашия списък с клиенти, както и да въведете услугите (ако работите с услуги) и цената (ако работите с цени). Във формата има и допълнително поле за бележки ако желаете да си запишете нещо допълнително в свободен текст. Натиснете бутона "Запазване" за да съхраните информацията. Ако всичко е наред в горния десен ъгъл се показва потвърдително съобщение и часът се оцветява в червено.

Запазване на час

Ако желаете да освободите (анулирате) даден час, тогава натиснете върху него и след това върху бутон "Анулиране" и потвърдете операцията.