Свободни часове

Ако вашият график е много натоварен и ви отнема много време да намерите свободен час, тогава можете да използвате функцията "Свободни часове". Тази функция изчислява автоматично и зарежда на екран всички следващи налични свободни часове. Можете да изберете и продължителността на часа и на екрана веднага резултатите ще се преизчислят.

Свободни часове