Работа с клиенти

Списък с клиенти

В системата има възможност за създаване на списък с вашите клиенти. Функцията е достъпна от главното меню "Клиенти". Надписът клиенти може да бъде промен от системните настройки с един от следните - пациенти, ученици, студенти. Към всеки клиент може да бъде добавяна и информация за посещения и задължения.

Добавяне на нов клиент

Добавянето на клиенти се осъществява или от иконката със знак "плюс" срещу меню "Клиенти" в главното меню на системата или от синия бутон "ДОБАВЯНЕ", който се намира в горния десен ъгъл над списъка с "Клиенти".


Във формата за добавяне първоначално има полета за следните видове данни:

 • Наименование
 • Забележка
 • Телефон
 • Email
 • Допълнителни бележки
 • ЕИК (ЕГН)
 • ИН по ДДС
 • Държава
 • Населено място
 • Адрес
 • МОЛ
Добавяне на нов клиент

Задължително поле за попълване е само полето "Наименование". Полетата свързани с фирмените данни (ЕИК, ИН по ДДС и т.н.) могат да бъдат скрити, след като влезете в "Системни настройки" и изключите отметката пред "Полета за фирмени данни в клиентски профил".

Конфигуратор на полета в клиентски профил

В случай, че горните полета не са достатъчни за описване на данните на вашите клиенти (пациенти, ученици и др.) системата предлага удобен конфигуратор, чрез който можете да си конфигурирате нови полета към профила. В случай, че имате нужда от много нови полета е възможно те да бъдат подредени в раздели, които първо се въвеждат от настройките на системата ("Настройки" » "Раздели в профил"(.

Добавянето на нови полета за данни в клиентския профил се осъществява от меню "Настройки" » "Данни в профил". Освен наименование на полето се посочва и типа на данните в него. Можете да избирате една от следните възможности:

 • Единичен отговор - Отметка (Checkbox)
 • Отметка с текстова бележка (Checkbox + Input)
 • Задължителен отговор от два възможни - "Да" или "Не" (Radio)
 • Текстово поле за свободен текст (Input)
 • Списък с няколко възможни отговора (Select)
 • Списък с отговори и допълнително поле за бележка (Select + Input)
 • Група с отметки (Multiple Checkboxes)
 • Група с отметки и допълнително поле за бележка (Multiple Checkboxes + Input)


Внасяне на списък с клиенти

Системата предлага и възможност за автоматично импортиране на готов списък с клиенти. Ако имате готов списък в Excel формат (XLS или XLSX) той може лесно да бъде вмъкнат във вашата база с данни. Необходимо е само да подредите колонки в следната последователност: A - "Име", B - "Телефон", C - "Email", D - "Бележки", E - "ЕИК/ЕГН", F - "ДДС №", G - "Държава", H - "Населено място", I - "Данъчен адрес (без място)", J - "МОЛ". Внасяне на клиенти се осъществява от бутона над списъка с клиенти "ИМПОРТ ОТ EXCEL". След натискането на бутона на екран се зарежда форма, от която можете да посочите файла и да внесете данните.

Списък с клиенти и търсене

Списъкът с клиенти е представен в табличен вид. Всеки клиент е на нов ред и данните за него са подредени в колонки в следния ред - име (брой посещения), град, телефон, дата на регистрация, задължения.Търсене на клиенти можете да направите от две места - от полето за търсене над главното меню и от полето над списъка с клиенти. Можете да откривате бързо клиентите по име или телефон. Във филтъра за търсене има и още едно полезно поле, чрез което можете да избирате клиенти без посещения, само с 1 посещения или с повече от 5 посещения. Можете да филтрирате и списъка и да виждате кои клиенти са със задължения и кои нямат. Ако имате нужда от друг вид филтър ни пишете и ние ще го добавим.

Добавяне на задължение

Задълженията се въвеждат под формата на кратък текст и сума. Могат да бъдат въвеждани както в лева, така и в евро.Други

За всяко посещение може да бъде избрана дата, да бъдат прикачени снимки, да бъдат избрани услуги и да се въвеждат допълнителни бележки.

Поддръжката на списък с посещения и задължения могат да бъдат изключени от настройката на системата, в случай че не работите с тях.

Когато се запазва час може лесно да се избира клиента от предварително въведения списък. Дори да не сте добавили данните предварително, ако въведете името на клиента и телефона му във формата за запазване на час, тогава ще се добави автоматично нов запис в списъка с клиенти.

Ако желаете някакъв друг персонален надпис вместо "клиенти", ни пишете и ние ще го добавим в списъка за избор в настройките.

В следващата версия сме предвидили възможност за експорт на списъка с клиенти в Excel формат.