Регистрация

Регистрация в системата се осъществява от началната страница https://dnevnika.com. Оттворете таб "Регистрация". Във формата, която се отваря въведете вашата електронна поща, име и професия. Важно е да въведете валиден email, тъй като веднага след натискане на бутон "Регистрация" системата изпраща писмо с линк за активиране на профила и временна парола, която можете да смените на по-късен етап.

Влезте във вашата поща и потърсете писмо със заглавие "Регистрация в Dnevnika.com - Активиране на профил". Ако не го намирате, моля проверете и в папка спам, тъй като е възможно писмото да е попаднало там. Когато отворите писмото маркирайте паролата с мишката и я копирайте с клавишната комбинация Ctrl+V или с десния бутона на мишката и кликнете върху синия бутон "АКТИВИРАНЕ". Ако всичко е наред в браузъра се се зарежда началния екран на https://dnevnika.com. Въведете вашия email и парола и натиснете бутона "Вход"