Абонамент

След регистрация всеки потребител получава безплатен достъп до план "Стандарт" за срок от 1 месец. Целта на този период е всеки потребител да има възможност да разгледа всички възможности, които предоставя системата и да прецени кой план е най-подходящ за работа. Ако не предприемете мерки по подновяване на плана, след изтичането на този период вашият профил преминава към план "Безпалтен". Всеки потребител може да изтрие акаунта си и да унищожи базата данни по всяко време от своя профил. Акаунтите с 6 месечен срок на неактивност се архивират, а след 12 месеца се унищожават напълно.


Сравнение на абонаментни планове


Възможности План "Безплатен" План "Старт" План "Стандарт"
Настройка на часове, интервали и почивки
Добавяне, редакция и изтриване на часове
Бърз достъп до свободни часове
Поддръжка на списък с клиенти
Конфигуратор на полета в клиентски профил
Поддръжка на списък с услуги
Добавяне на клиент и услуги към час в график
Работа с цени за услуги и калкулиране
Добавяне на посещения към клиентски профил
Добавяне на снимки към посещения
Добавяне на споделен потребител
Линк за споделяне (вграждане) на график
Техническа поддръжка по email
Техническа поддръжка по телефон
Минимален срок за абонамент 3 месеца 1 месец
Цена на месечен абонамент с ДДС 0 лв. 12 лв. 36 лв.

Заявка за подновяване на абомент и генериране на проформа-фактура се осъществява след регистрация на профил от меню "Настройки" > "Абонамент".